Zintuigen: De 10.000 uren norm

zintuigen - ikzegniets.nk

De nieuwe hype op het gebied van managementtraining is Zintuigontwikkeling

Toppers uit het management nemen beslissingen op hun gevoel. Dit is een aangeboren eigenschap. Maar volgens Juul de Heer, succesvol eigenaar van het zintuiglijk ontwikkelingscentrum; “De stalen Balk” te Lies, kan iedereen dat leren.

Juul de Heer: De oorsprong van het idee is een beetje apart. Als man van middelbare leeftijd had ik helaas nogal last van de pieserij en moest ik nachts mijn bed uit om naar de WC te gaan. Als ik dan in het donker in de slaapkamer terugkwam, dan moest ik altijd om het bed heenlopen. Dat om het bed lopen gebeurde dus geheel op de tast. Op de een of andere manier kwam ik altijd een stap te kort. Iedere keer stootte ik dan mijn scheenbeen tegen de rand van het bed. Dat deed hartstikke zeer. De vellen hingen er soms bij. Ik kreeg er helemaal de schijt van. Een gezonde vent van middelbare leeftijd moet gewoon zonder blauwe plekken gewoon in het donker om zijn bed kunnen lopen. Ik heb de hele tijd zitten prakkiseren hoe dat kwam. Op een zeker moment kon ik het in een groter verband brengen en ben ik tot de volgende theorie gekomen.

Op de een of andere manier hebben we ons helemaal afhankelijk gemaakt van het gezichtsvermogen. Als je het gezichtsvermogen uitschakel, dan ben je aangewezen op je andere zintuigen. Daarom doe je als je goed wilt proeven of naar muziek wilt luisteren je ogen dicht. In de westerse wereld is het gezichtsvermogen het meest dominante zintuig. Door als gelees van ons, tv kijken en computeren zijn de andere zintuigen in ontwikkeling achtergebleven. Ze kregen gewoonweg de kans niet. Wat betreft hun zintuigen halen veel oude mensen aan het einde van hun leven niet eens de 10.000 uur-norm.

10.000 uur-norm?

Er bestaat een 10.000 uur-norm(van de Amerikaanse psycholoog K. Anders Ericsson). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat toppers in hun vakgebied veel ervaring hebben. Oefening baart kunst. Talent komt je niet aanwaaien. Voordat je iets echt goed kunt, moet je veel, heel veel hebben geoefend: wel zo’n 10.000 uur. Stel dat een werknemer 8 uur per werkdag kan werken met zijn talent, dan heeft hij er volgens de 10.000 uren-theorie maar liefst 6 jaar en een kwartaal voor nodig om een echte topper te worden. Dus een mens zou in principe net zo goed moeten kunnen ruiken als een hond, als hij maar voldoende tijd zou steken in de ontwikkeling van zijn reukzintuig. Hoewel die 10.000 uren-norm voor een topschilder zeker zal gelden, moet dit volgens mij veel korter kunnen. Wil je de marathon lopen, dan kun je dat bereiken door veel te trainen of door een bepaald trainingsschema te volgen. Met een goed schema kun je na een jaar trainen de marathon lopen. Dus mijn idee was om een trainingsschema te maken voor de ontwikkeling van de zintuigen.

Dus mijn idee was om een trainingsschema te maken voor de ontwikkeling van de zintuigen

Ik heb zelf gaan experimenteren met het in het donker de trap op lopen. In het begin ging dit voor geen meter. Steeds een tree tekort of te weinig. Vooral als je nog een tree verwacht die er niet is kun je een lelijke smakker maken. Het werd beter toe ik de treden begon te tellen, maar dat vond ik soort vals spelen. Daar ben ik ook mee gestopt. Ik moest denken aan een blinde. En dat werkte. Na verloop van tijd begonnen mijn andere zintuigen actief te worden. Op een zeker moment hoor je dat elke traptrede een ander geluid geeft. Dat de temperatuur onderaan de trap lager is. Dat er oneffenheden in de leuning zitten. De oogst is niet alleen meer waarnemen door betere zintuigen, maar doordat de zintuigen gaan samenwerken, ontwikkelen we het zesde zintuig. Op het gebied van menselijke relaties ga je krijg je ook een andere kijk op het leven. Het uiterlijk wordt minder belangrijk. Na verloop van tijd wordt het ook belangrijk hoe je partner aanvoelt, hoe ze proeft, hoe haar stem klinkt en hoe dat ze ruikt. Bij resulteerde dat in een scheiding. Mijn huidige partner is een prachtmens met een min voor het uiterlijk, maar dat wordt dik gecompenseerd door de overige eigenschappen. Ik begreep in één keer hoe dat de spreekwoordelijke ‘zak over de kop’ werkte.

Wat wij doen is nou bepaald niet wazig

Toen we aan de weg begonnen te timmeren presenteerde we onze cursus als een exact vak, maar dat liep het voor geen meter. Wat wij doen is nou bepaald niet wazig. Integendeel. Maar pas toen we er een commercieel New Age sausje overheen goten ging het lopen. We geven cursussen door het hele land. Als we ergens een trainingsdag hebben dan zetten we altijd in de gang een groot Boeddha-beeld neer, laten we de hele hut naar de wierook ruiken en zorgen we voor fijne meditatiemuziek. Om het geheel nog wat aan te dikken hebben we een verhaal uit onze duim gezogen dat de Sjamaan Juultoestra uit het oude Persië (1261 voor Christus) de grondlegger is van onze methode. Voor de beginners is dit verplichte lesstof voor het theoretische deel van het examen. Tegenwoordig geven we bijna alleen nog maar bedrijfscursussen. Het is een hype in management-land. Het enige wat je van zo’n hype weet, is dat die zomaar over kan zijn. Dus alle kosten variabel houden en zolang het duurt pakken wat je pakken kan anders ga je nat. Maar, beste mensen, voorlopig gaat het goed, dus geen gesomber. De inschrijvingen lopen storm en de rekening heeft een gezonde debetstand.

De overigen krijgen een getuigschrift

De lessen zijn leuk. Iedere keer krijgen ze een stukje PowerPoint, dan volgt een stukje praktijk dat met een infraroodcamera wordt opgenomen en later in de groep wordt besproken. Het praktijkgedeelte vindt voor een groot gedeelte plaats in de donkere kamer. Denk aan de uitgang zoeken, een gebakje opeten en in het donker de WC bezoeken. Hebben ze het eenmaal in de gaten dan maken we het moeilijker en moeten ze de uitgang vinden terwijl er een balk op hoogte van het voorhoofd hang. Eerst is dit een houtenbalk die omwikkeld is met schuimplastic, maar bij het examen wordt dit een ijzeren balk. Degene die bij een examen zonder bulten op de kop de kamer weet te verlaten – en het theoriegedeelte met goed gevolg heeft afgelegd – is geslaagd. De overige krijgen een getuigschrift. Dit overigens pas als de factuur is voldaan.