Versteend buikvet

versteend buikvet

Dikke ouders krijgen dikke kinderen

De stelling “Dikke ouders krijgen dikke kinderen” is door Franse wetenschappers in een compleet ander licht komen te staan.

Zij kwamen tot de conclusie dat de energiehuishouding bij mensen grote overeenkomst had met de accu’s en batterijen van onze mobiele apparaten.

Deze conclusie presenteerden zij deze week op het “International obese congress” in Londen.

Mobiele apparaten

Bij onze mobiele apparaten loopt de capaciteit in de tijd snel terug. Verder moet men de accu regelmatig ontladen anders wordt de levensduur extra beperkt.

Hoewel algemeen bekend, bleek ook uit dit onderzoek dat het nuttig te leveren energie met de levensduur afneemt. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat vet alleen een zeer efficiënte energiebron is als dit regelmatig volledig wordt opgebruikt. Als dit niet gebeurt dan neemt de toegankelijkheid van vet als energiebron af. Het lichaam is dan niet meer in staat om al het opgeslagen vet te verbranden. Een deel van het vet blijkt te zijn gemuteerd en kan niet meer worden gebruikt voor de energie huishouding. Omdat het gemuteerde vet het lichaam niet kan verlaten verwordt het tot ballast. Dit verschijnsel verklaart waarom oudere mensen in het algemeen dikker worden.

Versteend buikvet

Omdat dit verschijnsel zich in extreme mate manifesteert bij obesitas patiënten heeft men het onderzoek op deze groep geconcentreerd. Bij obesitas patiënten bleek dat oud vet op DNA niveau was gewijzigd. Het was voor het lichaam niet meer mogelijk de in het vet opgeslagen energie te aan te spreken. De Franse Onderzoekers ontdekten dat een onbekend virus verantwoordelijk was voor de mutatie van het DNA. Het virus manifesteerde zich met name in de buikholte.

Dit mag tot een zeer grote ontdekking worden gerekend. Hiermee kreeg men de wetenschappelijke onderbouwing voor de stelling dat met name het buikvet ongezond is. Ook wel ‘versteend buikvet’ genoemd.

Het virus schijnt alleen vat te hebben op oud buikvet. Een drager van het virus kan gezond oud worden zonder obesitas te ontwikkelen als hij gezond leeft en gewoon op zijn dieet let.

… seksueel overdraagbaar …

Vroeger had men altijd aangenomen dat dik zijn en te veel eten door erfelijke factoren bepaald was. Doch de ontdekking van het virus heeft dit in een compleet nieuw licht geplaatst.

Men gaat er nu van uit dat het virus seksueel overdraagbaar is. Het feit dat de verspieding van dit virus binnen de perken blijft wordt veroorzaakt door het feit dat de seksuele activiteit van obesitas patiënten in het algemeen niet hoog is.

Omdat de oorzaak een virus betreft, zal de ontwikkeling van een entstof nog jaren duren. Met de toenemende urgentie van Obesitas als volksziekte en de grote inzetbaarheid van entstof liggen hier grote kansen voor de farmaceutische industrie.